ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “AFTER INPUT 2019”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “AFTER INPUT 2019” เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ แง่คิด ด้านการผลิตภาพยนตร์ สารคดี และรายการ ที่ได้รับชมจากการประชุม INPUT 2019

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางเรืองรวี พิชัยกุล กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม “AFTER INPUT 2019” เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ แง่คิด ความเข้าใจด้านการผลิตภาพยนตร์ สารคดี และรายการ จากผลงานของผู้ผลิตระดับสากลที่ผลิตงานให้กับสื่อสาธารณะ รวมถึงมุมมองและแง่คิดต่างๆ ที่ได้จากการชมภาพยนตร์ของพนักงานไทยพีบีเอสที่เข้าร่วมการประชุม INPUT 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข่าวและรายการในทุกช่องทางของไทยพีบีเอสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.