ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ”

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ” แก่คณะครูและนักเรียนเยาวชน “โครงการเยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย” ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่เข้าศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน การผลิต รายการสถานีประชาชน ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.