ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรอบรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 3 ระดับกลาง

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรอบรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 3 ระดับกลาง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรอบรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 3 ระดับกลาง” เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับประชาชนที่สนใจ

จัดขึ้นโดยสถาบันสื่อสาธารณะ ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย