ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าเเละหุ้นส่วนทางสังคม พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าเเละหุ้นส่วนทางสังคม พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าเเละหุ้นส่วนทางสังคม “พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นายไพโรจน์ พลเพชร นางเรืองรวี พิชัยกุล และนายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการนโยบาย เข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าเเละหุ้นส่วนทางสังคม “พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเชิงประเด็นที่ร่วมงานกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้ร่วมพัฒนาข้อเสนอการขับเคลื่อนการเรียนรู้และนโยบายสาธารณะ และสร้างเสริมความตระหนักในการเป็นเจ้าของ การเข้าถึง และร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะในฐานะภาคีหุ้นส่วน

งานนี้จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ ห้องโถงด้านข้างห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย