ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคเหนือ ประจำปี 2562”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคเหนือ ประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ พลเพชร และนายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม “เวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคเหนือ ประจำปี 2562” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน นำเสนอทิศทางการดำเนินงานสื่อสาธารณะ และรับข้อเสนอจากเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคเหนือที่มีต่อไทยพีบีเอส จัดขึ้นโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเหนือ ณ โรงแรมเลอปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก