ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอส พบเพื่อนไทอีสาน ปีที่ 5” เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นของเครือข่ายภาคประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกับภาคีเครือข่าย

พร้อมทั้งยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ตลอดจนวางแผนและออกแบบการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ อ.เมือง จ.มหาสารคาม