ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายจุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นางเรืองรวี พิชัยกุล และนายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “ไทยพีบีเอส พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลให้แก่ภาคีเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย