ความเคลื่อนไหว

ประธาน กนย. ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง 2 กรรมการบริหารจากภายนอก (กบห.อื่น)

ประธาน กนย. ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง "เจษฎา อนุจารี" และ "ปรเมศวร์ มินศิริ" เสริมทีมบริหารไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ลงนามในประกาศ ส.ส.ท. แต่งตั้งกรรมการบริหารจากภายนอก (กบห. อื่น) จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

นายเจษฎา อนุจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ทำงานในคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อีกคนเป็นคนใหม่ แต่มากด้วยความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร คือ นายปรเมศวร์ มินศิริ ทั้งสองคนได้รับการเสนอชื่อด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากฝ่ายนโยบาย พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานขององค์การ ผ่านคณะทำงานกลั่นกรองรายชื่อ ซึ่งได้เสนอ กนย. พิจารณาและคัดเลือก

นายปรเมศวร์ มินศิริ อายุ 52 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านดิจิตอลมีเดียดีไซน์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของวงการสื่ออินเทอร์เน็ตในเมืองไทยมากว่า 20 ปี ผลงานที่สำคัญ คือ เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ “สนุก ดอตคอม” และ “กระปุก ดอตคอม” ซึ่งติดอันดับเว็บยอดนิยมของไทย

รศ. เจิมศักดิ์ เปิดเผยว่า กบห. อื่น ทั้งสองคนจะร่วมทีมกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารสื่อสาธารณะ สู่เป้าหมายให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งนี้ นายเจษฎาเป็นผู้รอบรู้กฎหมายต่าง ๆ ในบริบทสื่อสาธารณะ และการบริหารองค์กร ส.ส.ท. เป็นอย่างดี

ส่วนนายปรเมศวร์ก็เชี่ยวชาญการพัฒนาแพลตฟอร์ม บริหารสื่อออนไลน์ ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมสื่อ สามารถให้คำแนะนำด้านการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนการเข้าถึงและขยายฐานผู้ใช้สื่อใหม่ของไทยพีบีเอสให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี รศ. เจิมศักดิ์ กล่าวว่า ภายในเดือนกันยายน กนย. จะเร่งสรรหาและคัดเลือก กบห. อื่น เพิ่มอีก 1 – 2 คน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านอื่น ๆ ที่เห็นว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมบริหารต่อไป