ความเคลื่อนไหว

กรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เลือก “ชวรงค์” เป็นประธาน เตรียมเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้จัดการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมมีมติให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย กล่าวว่า การสรรหากรรมการนโยบายมีความสำคัญ เพราะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ ในการกำกับดูแลนโยบายและการทำงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารไทยพีบีเอส รวมถึงการเลือกผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และการกำหนดงบประมาณต่าง ๆ

ทั้งนี้ คาดว่า จะเริ่มรับสมัครกรรมการนโยบายได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้ และมีเวลา 30 วันในการรับสมัคร จากนั้นจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และประกาศรายชื่อต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้ที่รู้จักผู้สมัครไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ ส่งข้อมูลเข้ามายังคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำมาพิจารณาผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้น

จากนั้น จะมีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร และเชิญมาแสดงวิสัยทัศน์กับทางคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อลงมติเลือก ซึ่งเมื่อคัดเลือกได้แล้วจะนำรายชื่อส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามตามกฎหมายต่อไป