ความเคลื่อนไหว

ส.ส.ท. เยี่ยมศูนย์ข่าวภูมิภาคและพบปะภาคีเครือข่าย ภาคเหนือ

กรรมการนโยบายเดินทางเยี่ยมศูนย์ข่าวภูมิภาคเหนือ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พบปะภาคีเครือข่ายภาคเหนือ โดยเข้าร่วมวงคุยกัลยาณมิตรภาคเหนือพบไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 กรรมการนโยบายเดินทางเยี่ยมศูนย์ข่าวภูมิภาคเหนือ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พบปะภาคีเครือข่ายภาคเหนือ โดยเข้าร่วมวงคุยกัลยาณมิตรภาคเหนือพบไทยพีบีเอส ณ โรงแรมแอทพิงค์นคร ห้วยแก้ว เชียงใหม่ และวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมงานสมัชชาระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2559 โรงแรมเดอะพาร์ค ถนนช้างคลาน จ.เชียงใหม่