ความเคลื่อนไหว

ส.ส.ท. เยี่ยมศูนย์ข่าวภูมิภาคและพบปะภาคีเครือข่าย ภาคใต้

กรรมการนโยบายเดินทางเยี่ยมศูนย์ข่าวภูมิภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพบปะภาคีเครือข่ายภาคใต้ ดยเข้าร่วมเวทีชวนคิดชวนคุยทิศทางภาคใต้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงกับบทบาทของสื่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กรรมการนโยบายเดินทางเยี่ยมศูนย์ข่าวภูมิภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพบปะภาคีเครือข่ายภาคใต้ โดยเข้าร่วมเวทีชวนคิดชวนคุยทิศทางภาคใต้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงกับบทบาทของสื่อสาธารณะ ภาคีเครือข่ายภาคใต้หารือร่วมคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด และวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคใต้ “คนใต้ สุมหัว ใช้สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ณ หอประชุมสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา และลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา