ความเคลื่อนไหว

บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร เรื่องความพร้อมถูกตรวจสอบขององค์กรกึ่งอิสระจากรัฐบาล

บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร กรรมการนโยบายฯ เรื่องความพร้อมถูกตรวจสอบขององค์กรกึ่งอิสระจากรัฐบาล

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร กรรมการนโยบาย และประธานกรรมการตรวจสอบไทยพีบีเอส ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความพร้อมถูกตรวจสอบขององค์กรกึ่งอิสระจากรัฐบาล” เพื่อเป็นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ของนายธีระพล เกรียงพันธุ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย