ความเคลื่อนไหว

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการ ส.ส.ท. 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2559

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามความคืบหน้าการบูรณาการกลไกการทำงานของคณะกรรมการ ส.ส.ท. 4 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 คณะการรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส และคณะกรรมการบริหารกลางสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการ ส.ส.ท. 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2 (BOG+BOM+BOA+BOF) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบูรณาการกลไกการทำงานของคณะกรรมการ ส.ส.ท. 4 ฝ่าย ในการสนับสนุนแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. ปี 2559 ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอส