ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมการประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการนโยบายเข้าร่วมการประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อเสนอและความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังจากทุกภูมิภาคของประเทศ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสื่อสาธารณะในยุค Social Media

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายเข้าร่วมการประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “คนบ้านเดียวกัน สานพลังเพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” ณ ห้อง Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคาร D ชั้น 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อเสนอและความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังจากทุกภูมิภาคของประเทศ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสื่อสาธารณะในยุค Social Media

จากนั้น คณะกรรมการนโยบายได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี และมีการปาฐกถาพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานมูลนิธิไทยพีบีเอส เรื่อง “ทิศทางสื่อสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย ได้เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “๑๐ ปี สื่อสาธารณะและจังหวะก้าวกับสังคมไทยในยุค Social Media” อีกด้วย