ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีสานพลังเปลี่ยนแปลงสังคม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีสานพลังเปลี่ยนแปลงสังคมของมูลนิธิไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีสานพลังเปลี่ยนแปลงสังคมของมูลนิธิไทยพีบีเอส ณ ลานไม้ อาคารอำนวยการสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย งานทอดผ้าป่าสามัคคี ฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสื่อสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ