ความเคลื่อนไหว

ประธานกรรมการนโยบายร่วมงานนิทรรศการ “แรงงานไม่มีประวัติศาสตร์”

นิทรรศการ “แรงงานไม่มีประวัติศาสตร์” จัดขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แรงงานไทยและเยอรมันให้ผู้ใช้แรงงานและสาธารณชนทั่วไปเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยนำเสนอผ่านงานศิลปวัฒนธรรมและการสื่อสารร่วมสมัย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมกล่าวในพิธีเปิดงาน “แรงงานไม่มีประวัติศาสตร์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์, ป๋วย อึ้งภากรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) จัดนิทรรศการ “แรงงานไม่มีประวัติศาสตร์” ขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แรงงานไทยและเยอรมันให้ผู้ใช้แรงงานและสาธารณชนทั่วไปเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยนำเสนอผ่านงานศิลปวัฒนธรรมและการสื่อสารร่วมสมัย ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเรื่องประวัติศาสตร์แรงงานไทยและเยอรมัน การสัมมนาวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเยอรมันและการเสวนาประเด็นแรงงานร่วมสมัยและศิลปวัฒนธรรมแรงานในหลากหลามิติ และรองศาสตราจารย์ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ได้เข้าร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์แรงงานไทย–การขับเคลื่อนนโยบายแรงงาน” อีกด้วย