การสรรหา

การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 6 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 67