รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
(กรรมการนโยบาย)
ประวัติ
  • 21 มกราคม 2503
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สารสนเทศศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
  • กำลังศึกษา นิเทศศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์) เริ่มปี 2564 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทมีเดีย จำกัด (บริษัทในเครือช่อง 7HD)
  • รองผู้อำนวยการด้านรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
  • ผู้อำนวยการด้านรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐไทยรัฐทีวี (ช่อง HD 32)
  • ผู้อำนวยการสำนักรายการ และกรรมการบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
  • ผู้บริหารงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์, รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจเอสแอล จำกัด