การสรรหา

การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

 

ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) จำนวน 4 ตำแหน่ง