การสรรหา

การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

 

รศ.จุมพล รอดคำดี ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  ประกาศล่าสุด

  รศ.จุมพล รอดคำดี ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

  รศ.จุมพล รอดคำดี ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  16 ส.ค. 59

  ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองแล...

  10 ส.ค. 59
  อ่านเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบา...

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  3 ส.ค. 59
  อ่านเพิ่มเติม

  เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ทด...

  เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 สิงหาคม 2559

  30 ก.ค. 59
  อ่านเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

  ด้วยคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ว่างลงจำนวน 5 ตำแหน่ง คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง...

  7 ก.ค. 59
  อ่านเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบา...

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

  30 มิ.ย. 59
  อ่านเพิ่มเติม

  ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง

  30 มิ.ย. 59
  อ่านเพิ่มเติม

  เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

  ไทยพีบีเอสขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เพื่อสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำห...

  22 มิ.ย. 59
  อ่านเพิ่มเติม

  ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 5 ตำแหน่ง

  ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) ว่างลงจำนวน 5 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  18 พ.ค. 59
  อ่านเพิ่มเติม