ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมแสดงความยินดี ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ...

กรรมการนโยบายร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสไทยพีบีเอสได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

25 ม.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) เยี่ยมไทยพีบีเอส

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) ในโอกาสมาเยี่ยมสถานีเพื่ออวยพรปีใหม่และขอบคุณ

11 ม.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” บุคคลดีเด่น ประเภทสื่อมวลชน...

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อ...

14 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ …ปณิธานที่หาญมุ่ง”

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ ...ปณิธานที่หาญมุ่ง” น้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรง...

2 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย”

1 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ เรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื...

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ และร่วมเสวนาเรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื่อสาธารณะกับสังคมไทยและคนภาคเหนืออีก...

20 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบ...

รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดงานเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่...

19 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคน...

18 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

กรรมการนโยบาย ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอ...

19 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ไทยพีบีเอสกับการสื่อสารความสุ...

18 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย