ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” บุคคลดีเด่น ประเภทสื่อมวลชน...

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อ...

14 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ …ปณิธานที่หาญมุ่ง”

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ ...ปณิธานที่หาญมุ่ง” น้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรง...

2 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย”

1 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ เรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื...

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ และร่วมเสวนาเรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื่อสาธารณะกับสังคมไทยและคนภาคเหนืออีก...

20 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบ...

รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดงานเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่...

19 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคน...

18 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

กรรมการนโยบาย ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอ...

19 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ไทยพีบีเอสกับการสื่อสารความสุ...

18 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จ.ปัตตานี ของสภาผู...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จ.ปัตตานี พร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่อง “ยุทธศาสตร์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อการสื่อสารสันติ...

14 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “ไทยพีบีเอสฟอรั่ม ครั้งที่ 1”

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “ไทยพีบีเอสฟอรั่ม ครั้งที่ 1” หัวข้อ FROM BBC ONTOLOGY TO Thai PBS ENTERPRISE MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM

12 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย