ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย”

กรรมการนโยบายร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย" เพื่อนำเสียงประชาชนจากทุกเวทีส่งตรงถึง (ว่าที่) นายก จาก 7 พรรคการเมือง

28 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การเมืองไทยกับการพัฒนา...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์กลุ่มประเด็นสังคมและการเรียนรู้ เรื่อง "การเมืองไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...

15 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “จริยธรรมการผลิตรายการและการใช้ภาษาในงานสื่อสาธ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา "จริยธรรมการผลิตรายการและการใช้ภาษาในงานสื่อสาธารณะ" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ผู้ผลิตรายการของไทยพีบีเอสในเรื่องจร...

15 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การจดบันทึกและการสรุปรายงา...

กรรมการนโยบายร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การจดบันทึกและการสรุปรายงานการประชุม" ที่ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการ <...

15 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ และพ...

ไทยพีบีเอส ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต...

13 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561

กรรมการนโยบายร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 “70 ปี ปฏิญญาสากล : สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”

11 ธ.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย