ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท...

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่...

26 ก.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน “การเสวนา Open Data : สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเป...

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน "การเสวนา Open Data : สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเปิดเผยข้อมูล" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.

25 ก.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ”

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ”

21 มิ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ “พลเมืองสื่อสารประชาธิปไต...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ “พลเมืองสื่อสารประชาธิปไตยสู่จังหวัดจัดการตนเอง”

15 มิ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “AFTER INPUT 2019”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “AFTER INPUT 2019” เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ แง่คิด ด้านการผลิตภาพยนตร์ สารคดี และรายการ ที่ได้รับชมจากกา...

24 พ.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย”

กรรมการนโยบายร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย" เพื่อนำเสียงประชาชนจากทุกเวทีส่งตรงถึง (ว่าที่) นายก จาก 7 พรรคการเมือง

28 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การเมืองไทยกับการพัฒนา...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นตามบริบทและสถานการณ์กลุ่มประเด็นสังคมและการเรียนรู้ เรื่อง "การเมืองไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ...

15 มี.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย