ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคใต้

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคใต้ “คนทุกข์ลุกขึ้นสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะสู่ภาคใต้แห่งความสุข ประจำปี 2561”

20 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 ตุ้มโฮมไทยพีบีเอส พบเพื่อนไทยอีสานปีที่ 4

17 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒน...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาของสังคมไทยยุค 4.0

11 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม เรื่อง การพาดหัวข่าวและการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์

2 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมโลกป่วน… ชวนเปลี่ยนกา...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมโลกป่วน... ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อส...

25 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ใครได้-เสีย ผลกระทบในทุกมิติต่ออนาคตของประเทศไทย<...

20 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย