ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒน...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาของสังคมไทยยุค 4.0

11 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม เรื่อง การพาดหัวข่าวและการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์

2 พ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมโลกป่วน… ชวนเปลี่ยนกา...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมโลกป่วน... ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อส...

25 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ...

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ใครได้-เสีย ผลกระทบในทุกมิติต่ออนาคตของประเทศไทย<...

20 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องภาพลักษณ์ ก...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องภาพลักษณ์ การยอมรับ และสิทธิความหลากหลายทางเพศ

24 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

5 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมป...

ไทยพีบีเอสเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การค...

27 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย