ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผน...

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

30 ส.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออน...

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ หัวข้อ “กฎหมายและจริยธรรมสื่อออนไลน์”

11 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ ถึ...

[อัปเดต] เพื่อให้ประชาชนได้มีระยะเวลาการนำส่งข้อมูลมายัง ส.ส.ท. มากขึ้น ไทยพีบีเอส ขอขยายเวลาให้ประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส...

17 ส.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องพลเมืองดีวิถ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามบริบทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

14 ก.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย