ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าเเละหุ้นส่วนทางสังคม พลังขับเคลื่อนการเรียนรู...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่าเเละหุ้นส่วนทางสังคม พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ

29 ก.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก Thai PBS ...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก “Thai PBS Data Journalism In-House Training”

26 ก.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย การเขียนข่าวออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ และถูกต้องตา...

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียนข่าวออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ และถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฏหมาย รุ่นที่ 3-4” เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562...

25 ก.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรอบรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ...

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรอบรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 3 ระดับกลาง

21 ก.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท...

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่...

26 ก.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน “การเสวนา Open Data : สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเป...

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน "การเสวนา Open Data : สู่การสร้างนวัตกรรมด้านการเปิดเผยข้อมูล" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.

25 ก.ค. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ”

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการสื่อสารสาธารณะ”

21 มิ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย