ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

กรรมการนโยบาย ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอ...

19 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ไทยพีบีเอสกับการสื่อสารความสุ...

18 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จ.ปัตตานี ของสภาผู...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จ.ปัตตานี พร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่อง “ยุทธศาสตร์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อการสื่อสารสันติ...

14 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “ไทยพีบีเอสฟอรั่ม ครั้งที่ 1”

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีเสวนา “ไทยพีบีเอสฟอรั่ม ครั้งที่ 1” หัวข้อ FROM BBC ONTOLOGY TO Thai PBS ENTERPRISE MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM

12 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมจัดวางศิลป์ภูมิทัศน์ดอกดาวเรือง ในโครงการ “เรืองรอ...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมจัดวางศิลป์ภูมิทัศน์ดอกดาวเรือง ในโครงการ "เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์" พร้อมสร้างสรรรค์งานศิลป์บนก้อนหิน พลังแผ่นดินเพ...

11 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัคร ในกิจกรรม “เสียงเพื่อพ่...

กรรมการนโยบายร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครที่อ่านบทความเสียง เรื่องราวเกี่ยวกับในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...

7 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานนิทรรศการ “แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน” ตอน เดินตามแสงพ่อ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน" ตอน เดินตามแสงพ่อ ซึ่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง...

7 ต.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในงานข่าวและรายการ” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์...

20 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงาน...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงานศิลปะดนตรี” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่ว...

17 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ พร้อมชมตัวอย่างละคร ซึ่งมีเนื้อหาจากเค้าโครงเรื่องจริง และเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเ...

13 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย