ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561

กรรมการนโยบายร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 “70 ปี ปฏิญญาสากล : สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”

11 ธ.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกา...

กรรมการนโยบายร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

4 ธ.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนกรุง...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลประจำปี 2561

1 ธ.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย