ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่น สำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่นสำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม (Inclusive Kids Games) เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเร...

23 มี.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมือง

นายสุรพงษ์ กองจันทึก และ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมืองและสื่อสาธารณะไทย

17 ก.พ. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมความเห็น ร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมความเห็น ร่วมเวทีระดมความเห็นร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

22 ก.พ. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมแสดงความยินดี ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ...

กรรมการนโยบายร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสไทยพีบีเอสได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

25 ม.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) เยี่ยมไทยพีบีเอส

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) ในโอกาสมาเยี่ยมสถานีเพื่ออวยพรปีใหม่และขอบคุณ

11 ม.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” บุคคลดีเด่น ประเภทสื่อมวลชน...

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อ...

14 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ …ปณิธานที่หาญมุ่ง”

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นี่คือ ...ปณิธานที่หาญมุ่ง” น้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรง...

2 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย”

1 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ เรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื...

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ และร่วมเสวนาเรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื่อสาธารณะกับสังคมไทยและคนภาคเหนืออีก...

20 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบ...

รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดงานเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่...

19 พ.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย