ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงาน...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงานศิลปะดนตรี” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่ว...

17 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ พร้อมชมตัวอย่างละคร ซึ่งมีเนื้อหาจากเค้าโครงเรื่องจริง และเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเ...

13 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 ครั้งที่ ...

2 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเปิดการแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร ไทยพีบีเอส พบ ทรูวิชันส์ ครั้...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร ระหว่างไทยพีบีเอส พบ ทรูวิชันส์ ครั้งที่ 6

24 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมดูแลดอกดาวเรือง 1 คน 1 ต้น ในโครงการ “เรืองรองส่อง...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และ รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมกิจกรรมในโครงการ "เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์" โ...

23 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมรับฟังรายงานเบื้องต้น การประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำป...

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานเบื้องต้น ของโครงการประเมินบทบาทสื่อสาธารณะบนช่องทางสื่อที่หลากหลาย

11 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563”

คณะกรรมการนโยบายร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศทางของ ส.ส.ท.<...

10 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุ...

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน" มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เล่นดนตรีไทยเพื่อสืบสาน...

3 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนแนวทางธุรกิจเพื่อสั...

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย บรรยายเรื่อง บทบาทสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับการเสนอข้อมูลข่าวสารแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมและนโยบายเขตเ...

2 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท.

คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท. เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการซื้อหุ้นกู้ของของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ม...

27 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย