ความเคลื่อนไหว

กนย. พบตัวแทนศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอำนาจ

คณะกรรมการนโยบาย ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กรรมการบริหาร และตัวแทนพนักงานจาก 3 ศูนย์ภูมิภาคของไทยพีบีเอส ได้พบปะแลกเปลี่ยนกันถึงความคืบหน้าในนโยบายการกระจ...

19 เม.ย. 67
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานไทยพีบีเอสต้องมีความชัดเจนและเป็นตัวของตัวเองในการเดินหน้าทำสื่อเพื่ออนาค...

"ในฐานะผู้บริหารจะมีสิ่งใดน่ายินดีไปกว่าการที่พนักงานห่วงใยในอนาคตขององค์กร" นี่คือความรู้สึกที่รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบา...

11 เม.ย. 67
อ่านเพิ่มเติม

หน่วยสนับสนุนอยากเห็นไทยพีบีเอสมั่นคงยั่งยืน !

พนักงานไทยพีบีเอสพร้อมรับมือความท้าทายที่เข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของนิเวศสื่อ เพื่อทำให้องค์การมั่นคงยั่งยืน

11 เม.ย. 67
อ่านเพิ่มเติม

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ ส.ส.ท.จะยังคงเป็นพื้นที่ของคนทุกกลุ่มในสั...

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.จัดกิจกรรมพบพนักงานจากสำนักข่าวและสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะในวันที่ 14 มี.ค.67

24 มี.ค. 67
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมกรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอสนัดแรก เลือก “ชวรงค์” เป็นป...

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอสนัดแรก "ชวรงค์" ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ วางกรอบแผนการทำงานสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบ...

21 มี.ค. 67
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายพบปะหน่วยงานระดับศูนย์ใน ส.ส.ท. (รวม 4 ศูนย์)

คณะกรรมการนโยบายมีกำหนดพบปะสำนักและศูนย์ต่าง ๆ ทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ของ ส.ส.ท. และเชิญศูนย์ภูมิภาคเข้าร่วมด้วย

11 มี.ค. 67
อ่านเพิ่มเติม

ส.ส.ท.เดินหน้าบูรณาการการกำกับดูแลเพื่อเสริมประสิทธิภาพองค์การ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการประชุมหารือกับคณะกรรมการด้าน GRC เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาให้ ส...

8 มี.ค. 67
อ่านเพิ่มเติม

ส.ส.ท.หารือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

ผู้บริหาร ส.ส.ท. หารือร่วมกันเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ ส.ส.ท.เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

6 ธ.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย