ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายและผู้บริหาร ส.ส.ท. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อน...

ผู้บริหาร ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) เปิดกว้างรับฟังทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแนวทางและการทำงานของ ส.ส.ท.ให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์สื่อและพ...

5 เม.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผอ.ส.ส.ท. ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 ...

ผอ. ส.ส.ท. ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก กรรมการนโยบายสร้างมิติใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน

1 เม.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

กนย. เน้นหลักคิด 3 เรื่องสำคัญ “มองไกล ระวังภัย” Thai PBS ก้าวพ้นควา...

กนย. เน้นหลักคิด "มองไกล ระวังภัย" 3 เรื่องสำคัญ ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแล้วทิศทางสื่อสาธารณะ ปี 2565 ที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย...

20 ต.ค. 64
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย