ความเคลื่อนไหว

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ถึง 20 มิ....

ไทยพีบีเอสเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563

7 พ.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

มติเลือก “ชวรงค์” เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส รับสมัคร 1-30 เม.ย. 63

กรรมการสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เลือก ‘ชวรงค์’ เป็นประธาน พร้อมเปิดรับสมัคร 1 - 30 เม.ย. 63

26 มี.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 13 เน้น 6 เป้าหมาย พร้อมดัน 3 วาระ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไทยพีบีเอสเดินหน้าขับเคลื่อนเนื้อหากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชูเป้าหมาย 6 ด้าน ย้ำพันธกิจสื่อสาธารณะ ให้สาระประโยชน์เข้าถึงประชาชนมากยิ่...

16 ม.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงาน “เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย…กุญแจสร้างคุณภาพการศึก...

กรรมการนโยบายร่วมงาน "เวทีชวนเปลี่ยนประเทศไทย...กุญแจสร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน"

29 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเสวนา “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำ...

กรรมการนโยบายร่วมเสวนา "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562"

24 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประ...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562"

23 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคตะวัน...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม "งานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562"

16 พ.ย. 62
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย