ความเคลื่อนไหว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “แต่งตั้ง 4 กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส”

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

3 ก.พ. 66
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 11 ม.ค. 66

4 ม.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายจัดการประชุมใหญ่เพื่อบูรณาการองค์ประกอบของการกำกับกิจการที่ดีเพื...

คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสำคัญทั้ง 3 ชุดนี้ เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ตามหลักบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารค...

7 ธ.ค. 65
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายประเมินการปฏิบัติงานและร่วมแลกเปลี่ยนกับกรรมการนโยบายใหม่

คณะกรรมการนโยบายประเมินการปฏิบัติงาน เนื่องจากกรรมการนโยบายส่วนหนึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนกับกร...

30 พ.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี...

ไทยพีบีเอส เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. วันนี้ - 28 ธ.ค. 65

29 พ.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย