ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายและผู้บริหาร ส.ส.ท. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อน...

ผู้บริหาร ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส) เปิดกว้างรับฟังทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแนวทางและการทำงานของ ส.ส.ท.ให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์สื่อและพ...

5 เม.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผอ.ส.ส.ท. ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 ...

ผอ. ส.ส.ท. ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก กรรมการนโยบายสร้างมิติใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน

1 เม.ย. 65
อ่านเพิ่มเติม

กนย. เน้นหลักคิด 3 เรื่องสำคัญ “มองไกล ระวังภัย” Thai PBS ก้าวพ้นควา...

กนย. เน้นหลักคิด "มองไกล ระวังภัย" 3 เรื่องสำคัญ ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแล้วทิศทางสื่อสาธารณะ ปี 2565 ที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย...

20 ต.ค. 64
อ่านเพิ่มเติม

ประธาน กนย. ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง 2 กรรมการบริหารจากภายนอก (กบห.อื่น)

ประธาน กนย. ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง "เจษฎา อนุจารี" และ "ปรเมศวร์ มินศิริ" เสริมทีมบริหารไทยพีบีเอส

9 ก.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

เปิดมุมมอง “ทิศทางสื่อยุค Disruption” กับ รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบายไท...

ศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสื่อสารมวลชนในประเด็น "ทิศทางสื่อยุค Disruption" ผ่านรายการ SMART ...

2 ก.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

เสนอไทยพีบีเอสเดินหน้าชูธง “กล้าหาญ – สร้างโอกาส” ฝ่าวิกฤตประเ...

วงเสวนา "บทบาทสื่อในภาวะวิกฤต" "อภิสิทธิ์" เสนอไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่สร้างเวทีให้คนเห็นต่างมาพูดกัน หลายคนเน้นไทยพีบีเอสต้อง "กล้าหาญ" และ "สร้างโอก...

2 ส.ค. 64
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย