ความเคลื่อนไหว

ประธาน กนย. ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง 2 กรรมการบริหารจากภายนอก (กบห.อื่น)

ประธาน กนย. ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้ง "เจษฎา อนุจารี" และ "ปรเมศวร์ มินศิริ" เสริมทีมบริหารไทยพีบีเอส

9 ก.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

เปิดมุมมอง “ทิศทางสื่อยุค Disruption” กับ รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบายไท...

ศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสื่อสารมวลชนในประเด็น "ทิศทางสื่อยุค Disruption" ผ่านรายการ SMART ...

2 ก.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

เสนอไทยพีบีเอสเดินหน้าชูธง “กล้าหาญ – สร้างโอกาส” ฝ่าวิกฤตประเ...

วงเสวนา "บทบาทสื่อในภาวะวิกฤต" "อภิสิทธิ์" เสนอไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่สร้างเวทีให้คนเห็นต่างมาพูดกัน หลายคนเน้นไทยพีบีเอสต้อง "กล้าหาญ" และ "สร้างโอก...

2 ส.ค. 64
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่บรรเทาวิกฤตโควิด-19 ในโครงการ “ชุมชนเมืองต้องรอด…...

"ชุมชนเมืองต้องรอด...ปากท้องต้องอิ่ม" มอบให้กับชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง 303 และชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง 322 นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบา...

21 มิ.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

ไทยพีบีเอส เดินหน้าส่งกำลังใจให้ชุมชน ผ่านวิกฤตโควิด–19 ไปด้วยกัน

ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ชุมชนดาวทอง เขตดอนเมือง และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล เขตบางโคล่ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โ...

11 มิ.ย. 64
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปร...

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 "ฮักแพง เบิ่งแญง คนอีสานสู่การจัดการตนเอง"

21 พ.ย. 63
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคกลาง ประจำปี 2563 “...

กรรมการนโยบายร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคกลาง ประจำปี 2563 "ขับเคลื่อนพลเมืองประชาธิปไตย ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสู่การพัฒนาที...

9 พ.ย. 63
อ่านเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญสิ่งของพระราช...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จากการผลิตละครปลายจวัก

29 ต.ค. 63
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย